27 augusti 2020
Föreningens Hedersordförande Karin Löfdahl (1935-2020) avliden


Karin Löfdahl på sin 8o-årsdag 2015 mellan ordförandena i Sällskapet Amorina Kjell Gunnarson och Marie Hafström

Karin Löfdahl var den som 2005 grundande Danderyds Arkivförening och 2018 utsågs till Hedersordförande I föreningen.

Till yrket var Karin Löfdahl, född Berggren, bibliotekarie. Hon var - efter bland annat ha varit verksam i Sundbyberg under sex år - anställd vid Stockholms stadsbibliotek.

Än viktigare kan sägas vara hennes insats som översättare av blivande Nobelpristagaren i litteratur Hertha Müller till svenska, långt innan Müller blev ett känt namn för en bredare svensk publik. När hon 2018 utsågs till Hedersordförande i Danderyds arkivförening höll hon inför styrelsen i Danderyds arkivförening - samlad i Djursholms vattentorn på Nobeldagen 2018 - en föreläsning om just Hertha Mülllers litterära betydelse.

Karin Löfdahl hade stora kunskaper i tyska, fördjupade sådana efter åren i Tyskland som följeslagare till sin make Göran (1935-2000) som var både kulturattaché i Bonn, chef för Svenska Institutet  och vid sin bortgång 2000 chef för Svenska paviljongen vid världsutställningen i Hannover.
.
Karin Löfdahl var under flera mandatperioder kommunfullmäktig (s) i Danderyds kommun, ännu längre verksam som ledamot av kultur- och senare kultur- och fritidsnämnden i Danderyd.

Utöver andra föreningsuppdrag, bland annat som medlem i styrelsen för den nybildade Föreningen Cedergrenska Tornets vänner. skapad för att färdigställa Cedergrenska tornet i Stocksund efter den tillfälliga 86-åriga byggpausen, var Karin Löfdahl också ordförande i Danderyds arbetarekommun under ett antal år.

Från 1980-talets början var Karin Löfdahl ledamot i styrelsen för Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina, och Sällskapet första vice ordförande under först Ulla Assarsson-Eklöw (1926-2018), sedan undertecknad Gunnar Andréns ordförandetid och även i början av Kjell Gunnarssons (1930-2020) ordförandeperid.
Under många år från 2006 var hon redaktör och samlande kraft för Sällskapets vår- och höstprogram.

Karin Lödahl tilldelades 2010 Cedergrenska fondens Hedersstipendium, en ära som hon bland andra delar med FN:s tidigare biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, nämnda Ulla-Assarsson-Eklöw och de senare ordförandena i Sällskapet, Gunnar Andrén, Kjell Gunnarson, Gunhild Sällvin och nuvarande ordföranden Marie Hafström, stocksundsbor som tillsammans med andra stipendiater 1997-2020 på olika sätt gjort viktiga kulturella eller andra insatser för boende i Stocksund och Danderyds kommun.

Karin Löfahl är mycket saknad.

- Gunnar Andrén, f.d ordförande i Sällskapet Amorina och f.d. styrelseledamot i Danderyds arkivförening

- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karin Löfdahl Hedersordförande i föreningen
- ceremoni på Nobeldagen 2018 i Djursholms vattentorn


DAF-ordföranden Anita Andersson med Hedersdiplomet till Hedersordföranden Karin Löfdahl.

Grundaren och första ordföranden i Danderyds Arkivförening Karin Löfdahl har utsetts till Hedersordförande i föreningen.
På Nobeldagen 2018 fick Karin Löfdahl vid en ceremoni i Djursholms Vattentorn ta emot ett diplom ur nuvarande ordföranden Anita Anderssons hand för sina betydelsefulla insatser för att dokumentera, bevara och utveckla Danderyds föreningslivs mångsidiga  historia och arkiv.
Karin Löfdahl tog initiativ till föreningen 2005 och Danderyds Arkivförening har nu - till båtnad inte minst för framtida forskning - en förteckning på över 180 föreningars verksamhet i Danderyd genom åren. Många föreningar är inte längre verksamma men alla har sin egen historia. All den föreningsverksamhet som ägt rum i Danderyd under mer än 100 år på en mängd områden, inom politik, kyrklig verksamhet, fackliga föreningar, Lions, Röda Korset, Villaägareföreningar, Rotary, Rädda barnen, scoutkårer, idrottsföreningar, gillen, båtklubbar, schackföreningar (en jättelik samling finns!) och mycket, mycket annat finns systematiskt - så långt det går - dokumenterad genom arkivföreningen samt inte minst de fyra lokala hembygdsföreningarna, Forntid och Framtid i DjursholmDanderyds hembygdsföreningEnebybergs gårds förening och Sällskapet Amorina i Stocksund..
Arkivföreningen och hembygdsföreningarna, självständiga men samverkande, hanterar tillsammans en Guldgruva som handlar om Djursholm, Danderyd, Enebyberg och Stocksund genom åren.

     

En bildsvit från Nobeldagen 2018 - Överst Anita Andersson motiverar för Karin Löfdahl och övriga närvarande beslutet att utse Karin Löfdahl till Hedersordförande.
I raden under Jan Löfgren, Lars Frumerie och Monica Frumerie, till höger i övre raden styrelseledamoten Gunilla Peterson och revisorn Göran Bjugård.
I tredje raden Karin Löfdahl i mitten, till vänster Gunilla Peterson, Göran Bjugård och Anita Andersson samt till höger Ulla Löwenhielm, därpå Monica Frumerie och Jan Falk.
Och längst ner Ebba Hermelin som stod för utsökt förplägnad: Ett riktigt svenskt julbord, låt vara i god föreningsanda alkolfritt.

Men vid överlämnandet av Hedersdiplomet var också Ulla Löwenhielm som efterträdde Karin Löfdahl som ordförande liksom ordföranden i Stockholms läns Föreningsarkiv Monica Frumerie, tillika numera vice ordförande i Danderyds Arkivförening.
Medverkade gjorde också föreningens sekreterare Gunilla Peterson och styrelseledamöterna Jan Falkoch Jan Löfgren liksom revisorn Göran Bjugård. Också de två till styrelsen adjungerade, kassören Lars Frumerie och hemsideansvarige Gunnar Andrén närvarade. Styrelseledamöterna Pirjo Anderson och Börje Åberg var dessvärre förhindrade att vara med.
Vid ceremonin fick de närvarande smaka av Danderydsbon Ebba Hermelins utsökt välsmakande julbord.
 Karin Löfdahl har gjort en stor insats inte bara för föreningarna, vars historia nu systematiskt dokumenteras utan också för hela Danderyds kommuns historia. där alla enskilda, unga som gamla, genom sitt engagemang via den omfattande föreningsverksamheten på olika områden, visat hur viktig föreningsverksamhet är för hela samhället, för dess historia och utveckling, sade Anita Andersson, när hon överlämnade hedersbetygelsen genom ett diplom till Karin Löfdahl.

Karin Löfdahl
 
har varit föreningsaktiv i flera decennier i Danderyds kommun, särskilt genom sitt engagemang i Stocksund där hon var styrelseledamot i hembygdsföreningen Sällskapet Amorina, och bland annat föreningens första vice ordförande under en rad år. Hon har också varit ordförande i Danderyds Arbetarekommun och på det kommunala området därtill kommunfullmäktig i Danderyds kommun under en följd av år liksom med förtroendeuppdrag för sitt parti i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
 Karin Löfdahl var under sin yrkeskarriär verksam vid bl.a. Stockholms stadsbibliotek men med sina stora kunskaper i tyska språket - hon har bott i Tyskland i många år - har hon framför allt blivit känd som svensk översättare av Nobelpristagaren i litteratur Hertha Müller.
   Om sin roll som översättare berättade Karin Löfdahl, lämpligt nog på Nobeldagen 2018 då Nobelpriset i litteratur för första gången sedan 1943 -  mitt under brinnande krig - inte kunde delas ut, denna gång inte till följd av världskrig utan på grund av de senaste årens pinsamma omständigheter med svåröverbryggliga personliga motsättningar inom Svenska Akademien, Gustaf III:s skapelse från 1786.

Efter utdelandet av Hedersdiplomet ägde sista styrelsemötet för året i Danderyds Arkivförening rum.

Fotnot.
Beslutet att utse Karin Löfdahl till Hedersordförande fattades av styrelsen den 14 maj 2018.