Föreningens Hedersordförande Karin Löfdahl har avlidit 2020
- - - - - - -

Karin Löfdahl Hedersordförande i föreningen
- ceremoni på Nobeldagen 2018 i Djursholms vattentorn


DAF-ordföranden Anita Andersson med Hedersdiplomet till Hedersordföranden Karin Löfdahl.

Grundaren och första ordföranden i Danderyds Arkivförening Karin Löfdahl har utsetts till Hedersordförande i föreningen.
På Nobeldagen 2018 fick Karin Löfdahl vid en ceremoni i Djursholms Vattentorn ta emot ett diplom ur nuvarande ordföranden Anita Anderssons hand för sina betydelsefulla insatser för att dokumentera, bevara och utveckla Danderyds föreningslivs mångsidiga  historia och arkiv.
Karin Löfdahl tog initiativ till föreningen 2005 och Danderyds Arkivförening har nu - till båtnad inte minst för framtida forskning - en förteckning på över 180 föreningars verksamhet i Danderyd genom åren. Många föreningar är inte längre verksamma men alla har sin egen historia. All den föreningsverksamhet som ägt rum i Danderyd under mer än 100 år på en mängd områden, inom politik, kyrklig verksamhet, fackliga föreningar, Lions, Röda Korset, Villaägareföreningar, Rotary, Rädda barnen, scoutkårer, idrottsföreningar, gillen, båtklubbar, schackföreningar (en jättelik samling finns!) och mycket, mycket annat finns systematiskt - så långt det går - dokumenterad genom arkivföreningen samt inte minst de fyra lokala hembygdsföreningarna, Forntid och Framtid i DjursholmDanderyds hembygdsföreningEnebybergs gårds förening och Sällskapet Amorina i Stocksund..
Arkivföreningen och hembygdsföreningarna, självständiga men samverkande, hanterar tillsammans en Guldgruva som handlar om Djursholm, Danderyd, Enebyberg och Stocksund genom åren.

     

En bildsvit från Nobeldagen 2018 - Överst Anita Andersson motiverar för Karin Löfdahl och övriga närvarande beslutet att utse Karin Löfdahl till Hedersordförande.
I raden under Jan Löfgren, Lars Frumerie och Monica Frumerie, till höger i övre raden styrelseledamoten Gunilla Peterson och revisorn Göran Bjugård.
I tredje raden Karin Löfdahl i mitten, till vänster Gunilla Peterson, Göran Bjugård och Anita Andersson samt till höger Ulla Löwenhielm, därpå Monica Frumerie och Jan Falk.
Och längst ner Ebba Hermelin som stod för utsökt förplägnad: Ett riktigt svenskt julbord, låt vara i god föreningsanda alkolfritt.

Men vid överlämnandet av Hedersdiplomet var också Ulla Löwenhielm som efterträdde Karin Löfdahl som ordförande liksom ordföranden i Stockholms läns Föreningsarkiv Monica Frumerie, tillika numera vice ordförande i Danderyds Arkivförening.
Medverkade gjorde också föreningens sekreterare Gunilla Peterson och styrelseledamöterna Jan Falkoch Jan Löfgren liksom revisorn Göran Bjugård. Också de två till styrelsen adjungerade, kassören Lars Frumerie och hemsideansvarige Gunnar Andrén närvarade. Styrelseledamöterna Pirjo Anderson och Börje Åberg var dessvärre förhindrade att vara med.
Vid ceremonin fick de närvarande smaka av Danderydsbon Ebba Hermelins utsökt välsmakande julbord.
 Karin Löfdahl har gjort en stor insats inte bara för föreningarna, vars historia nu systematiskt dokumenteras utan också för hela Danderyds kommuns historia. där alla enskilda, unga som gamla, genom sitt engagemang via den omfattande föreningsverksamheten på olika områden, visat hur viktig föreningsverksamhet är för hela samhället, för dess historia och utveckling, sade Anita Andersson, när hon överlämnade hedersbetygelsen genom ett diplom till Karin Löfdahl.

Karin Löfdahl
 
har varit föreningsaktiv i flera decennier i Danderyds kommun, särskilt genom sitt engagemang i Stocksund där hon var styrelseledamot i hembygdsföreningen Sällskapet Amorina, och bland annat föreningens första vice ordförande under en rad år. Hon har också varit ordförande i Danderyds Arbetarekommun och på det kommunala området därtill kommunfullmäktig i Danderyds kommun under en följd av år liksom med förtroendeuppdrag för sitt parti i Danderyds kultur- och fritidsnämnd.
 Karin Löfdahl var under sin yrkeskarriär verksam vid bl.a. Stockholms stadsbibliotek men med sina stora kunskaper i tyska språket - hon har bott i Tyskland i många år - har hon framför allt blivit känd som svensk översättare av Nobelpristagaren i litteratur Hertha Müller.
   Om sin roll som översättare berättade Karin Löfdahl, lämpligt nog på Nobeldagen 2018 då Nobelpriset i litteratur för första gången sedan 1943 -  mitt under brinnande krig - inte kunde delas ut, denna gång inte till följd av världskrig utan på grund av de senaste årens pinsamma omständigheter med svåröverbryggliga personliga motsättningar inom Svenska Akademien, Gustaf III:s skapelse från 1786.

Efter utdelandet av Hedersdiplomet ägde sista styrelsemötet för året i Danderyds Arkivförening rum.

Fotnot.
Beslutet att utse Karin Löfdahl till Hedersordförande fattades av styrelsen den 14 maj 2018.