Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till val vid årsmötet
i Danderyds Arkivförening 2021
Föreningens ordförande
Monica  Frumerie    (omval)
Sju ledamöter
Pirjo  Andersson    (omval)
Christer Arvas (nyval)
Anita Enflo  (nyval)
Jan Falk  (omval)
Stefan Hamberg (nyval)
Jan Löfgren (omval)
Gunilla Peterson (omval)

Charlotta Malm har avsagt sig omval

Adjungerade
Lars Frumerie (omval)
Gunnar Andrén (omval)

Revisor
Göran Bjugård (omval)
Revisorssuppleant
Lena Gehlert (nyval)

Franz Fischer har avsagt sig nyval

Valberedning
Ulla Löwenhielm, sammankallande (omval)
Anita Andersson (omval)