Budget 2021

Danderyds Arkivförening

Budget 2021

Intäkter 2021                                       .
Medlemsavgifter                         3.500 kr
Kommunbidrag                          6.000 kr
Extraordinär intäkt                    1.500 kr
Summa beräknade intäkter   11.000 kr

Kostnader 2021                                  .
Finansiella kostnader                   950 kr
Årsmöte                                          300 kr
Arkivmaterial                                500 kr
Trycksaker                                     400 kr
Annonser                                       200 kr
Presenter                                       300 kr
Administration                          1.000 kr
Program                                     3 000 kr
Förplägnad vid evenemang    2.000 kr
Årets resultat                             2.350 kr
Summa                      11.000 kr