Beslut vid årsmötet 2021

Årsmötet den 12 september beslöt att medlemsavgiften i Danderyds Arkivförening även 2022  – samma belopp har gällt sedan 2005 –  skall vara 100 kr/år och förening, samma som för enskilda stödjande medlemmar.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020.
Mötet som leddes av Monica Frumerie, ordförande, och Gunilla Peterson, sekreterare, med Björn Löwenhielm som justeringsman, gästades av kanslichefen för FSL i Stockholms län Malena Hofverberg, som berättade om varför Danderyds Arkivförening på förslag av FSL-styrelsen tilldelats ett stipendium för god arkivaktivitet, en av tre föreningar i länet som fått denna utmärkelse.
Efter årsmötet höll den nyvalda styrelsen konstituerade möte varvid Gunilla Peterson omvaldes till sekreterare och Lars Frumerie adjungerades som kassör och Gunnar Andrén – tidigare styrelseledamot – som hemsidesansvarig:
Styrelse beslöt också att nästa styrelsemöte skall äga rum den 20 september kl 10.oo i Djursholms vattentorn.