Monica Frumerie omvaldes som
ordförande vid DAF:s årsmöte den 17 september 2020

Vid det från den 25 mars 2020 uppskjutna årsmötet som ägde rum utomhus
torsdagen den 17 september omvaldes Monica Frumerie som ordförande
och nyvaldes Charlotta Malm, Djursholm, till ny ledamot i styrelsen efter
Anita Andersson, Enebyberg.
Övriga styrelseledamöter omvaldes:
Pirjo Andersson, Stocksund
Jan Falk, Stocksund,
Jan Löfgren, Enebyberg
Gunilla Peterson, Enebyberg,
Börje Åberg, Danderyd,

Årsmötet beviljade också 2019 års styrelse ansvarsfrihet samt fastställde verksamhetsberättelsen
och den ekonomiska redovisningen som för 2019 inneburit ett överskott på cirka 2.000 kr.

Till revisor omvaldes Göran Bjugård med Frans Fischer som ersättare.

Sammankallande i valberedningen, förra föreningsordföranden, Ulla Löwenhielm, Djursholm, omvaldes och Anita Andersson, Enebyberg, numera bosatt i Täby, även hon tidigare ordförande i arkivföreningen, nyvaldes.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslöt styrelsen att även fortsättningsvis adjungera Lars Frumerie som kassör och Gunnar Andrén som hemsidesansvarig.

Vid årsmötet erinrade Monica Frumerie om grundaren av Danderyds Arkivförenings, hedersordföranden Karin Löfdahl (1935-2020) som nyligen gått bort. Karin Löfdahl var föreningens ordförande 2005-2012.
Hennes efterträdare som ordförande (2912-2017) i Arkivföreningen Ulla Löwenhielm talade om Karin Löfdahls roll som initiativtagare 2005 till bildade av Danderyds Arkivförening.

Protokollet från årsmötet.

Arkivföreningens stadgar finns bilagda.