Årsmötet 2020

Monica Frumerie omvaldes som
ordförande vid DAF:s årsmöte den 17 september 2020
Vid det från den 25 mars 2020 uppskjutna årsmötet som ägde rum utomhus
torsdagen den 17 september omvaldes Monica Frumerie som ordförande
och nyvaldes Charlotta Malm, Djursholm, till ny ledamot i styrelsen efter
Anita Andersson, Enebyberg.
Övriga styrelseledamöter – Pirjo Andersson, Stocksund, Jan Falk, Stocksund,
Jan Löfgren, Enebyberg, Gunilla Peterson, Enebyberg, och Börje Åberg, Danderyd, – omvaldes.

Årsmötet beviljade också 2019 års styrelse ansvarsfrihet samt fastställde verksamhetsberättelsen
och den ekonomiska redovisningen som för 2019 inneburit ett överskott på cirka 2000 kr.

Till revisor omvaldes Göran Bjugård med Frans Fischer som ersättare.

Sammankallande i valberedningen, förra föreningsordföranden, Ulla Löwenhielm, Djursholm, mvaldes och Anita Andersson, Täby, även hon tidigare
ordförande i arkivföreningen, nyvaldes.

Vid det efterföljande konstituerande årsmötet beslöts att adjungera Lars Frumerie som kassör och Gunnar Andrén som hemsidesansvarig.

Vid årsmötet erinrade ordföranden om grundaren av Danderyds arkivförening, hedersordföranden Karin Löfdahl (1935-2020) som nyligen gått bort. Förra ordföranden i föreningen Ulla Löwenhielm talade om Karin Löfdahls roll som initiativtagare 2005 till bildade av Danderyds Arkivförening.

Protokollet från årsmötet.

Arkivföreningens stadgar finns bilagda.