Nyvalda ordföranden Monica Frumerie avtackar företrädaren Anita Andersson.
Till höger föreningens sekreterare Gunilla Peterson.

Monica Frumerie ny ordförande

Vid årsmötet onsdagen den 20 mars 2019 valdes Monica Frumerie, Danderyd,  till ny ordförande i föreningen.
Hon efterträdde Anita Andersson, Enebyberg, som kvarstår i styrelsen
Arkivföreningens styrelse:
Anita Andersson, Täby (Enebyberg)
Pirjo Andersson, Stocksund
Jan Falk, Stocksund
Jan Löfgren, Enebyberg
Gunilla Peterson, Enebyberg
Börje Åberg, Danderyd.
Årsmötet, som ägde rum i Stocksunds scoutstuga och bevistades av företrädare från ungefär trettio aktiva föreningar i Danderyd, hade utlysts av styrelsen för Danderyds arkivförening, redan den 12 november 2018.
Utöver stadgeenliga ärenden -  se stadgarna i slutet på denna hemsida - medverkade Lars Reuter, Enebyberg (men uppväxt i Stocksund) med sin film från 1944-47 då scoutstugan byggdes, vidare berättade styrelseledamoten Jan Falk, Stocksund, om Stocksunds scoutkårs historia från 1912 och Gunnar Andrén, dito, om vikten av att dokumentera för framtiden, han valde att berätta om det omfattande dokumentationsarbete som Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner initierade och betalade 1993-1996 och som utmynnat i två filmer gjorda av Viveka Ohlén.
(Nästa visning: Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00 i Cedergrenska Tornet (begränsat antal platser) vid möte anordnat av SPF Idun, Danderyd.
Vid årsmötet omvaldes som revisor Börje Bjugard , Danderyd, och Franz Fischer, som revisorssuppleant.
Också valberedningen, Ulla Löwenhielm, Djursholm (sammakallande) och Anders Fridell, Enebyberg, omvaldes

Efter filmvisningen, som möttes med omfattande applåder, och de två anförandena, bjöd Danderyds arkivförening på uppskattad och utsökt förtäring, förfärdigad av nyvalda ordföranden Monica Frumerie.

Fotnot om vad man kan lära sig i scouterna.
Framlidne riksbankschefen och EU-parlamentarikern Lars Wohlin (1933-2018), uppvuxen i Stocksund och aktiv scout, brukade ofta och gärna berätta att allt väsentligt han lärt sig om ledarskap hade han lärt sig redan som patrulledare för den välkända scoutpatrullen Hackspetten i Stocksunds Scoutkår, år 2019 etthundrasju år gammal. /GA