Kallelse till årsmöte 2022

Välkommen till Danderyds Arkivförenings
ÅRSMÖTE 2022
onsdag 23 mars kl. 19.00
på Djursholm bibliotek, Vendevägen 7

Föreningsarkivet i Djursholms vattentorn har funnits sedan 1975 och har fyllts
på kontinuerligt och utgör idag en viktig del av Danderyds kulturarv.
Arkivet har 190 förtecknade arkiv varav xirka 80 tillhör i dag aktiva föreningar.
Sedan 2005 sköts arkivet av den helt ideella föreningen – Danderyds arkivförening.

Om du är intresserad av hur just din förenings arkiv ser ut, är du och dina
föreningskamrater alltid välkomna att göra ett studiebesök i vattentornet. Vi
visar gärna era arkivhandlingar med dess innehåll. Hör av er till oss.

Förutom årsmötets formalia innehåller kvällens program en aktuell
presentation om bibliotekens vänföreningar i kommunen. Föreningarna för
Biblioteksvännerna i Djursholm och Enebyberg presenterar sina verksamheter
under vinjetten ’Levande Bibliotek i Danderyd’.

Avslutningsvis serveras en lättare förtäring.

Anmäl er gärna så vi vet hur många vi blir via e-post till
monica.frumerie@gmail.com eller tel. 0736 55 77 66 senast måndagen 21
mars.
Årsmöteshandlingarna hittar du på Arkivföreningens hemsida
www.fslarkiv.se/danderyd

Med vänliga arkivhälsningar
Styrelsen – Danderyds arkivförening
Monica Frumerie, Ordförande
2022-03-08