22 maj 2022: Vattentornets Dag

16 juli 2020: Specialvisning av Vaxholms arkiv

I regi av Föreningsarkiven i Stockholms län anordnar Stadsarkivet i Vaxholm en specialvisning av sina samlingar den 16 juli.
Från Danderyds Arkivförening deltog ordföranden Monica Frumerie och hemsidesansvarige Gunnar Andrén.
I FSL-skriften Ordna&Vårda har föreningens kanslichef Malena Hofverberg skrivit om Vaxholms fästning och det hot mot Sverige från Ryssland som föranledde bygget.

19 maj 2019; Vattentornets Dag
6 maj 2017: Vattentornets Dag

Vattentornets Dag 2019

Lördagen den 18 maj 2019: anordnade Danderyds Arkivförening i fint väder åter Vattentornets Dag i samarbete med Samfundet Djursholms Forntid och Framtid och Svenska Turistföreningens Norrortsavdelning - se här adressen till föreningens hemsida.
Programmet:
14.00: Så kom vattnet till Djursholm. Monica Frumerie berättade historien  om hur Djursholms vattentorn kom till - och hur vattnet försvann.
14.20  Så blev vattentornet högre. Gunnela Mogensen berättade om arkitekten Rudolf Enblom som byggde på vattentornet till nuvarande höjd
Därtill: Danderyds Arkivförening visade sina samlingar liksom Djursholms Forntid och Framtid. Avgift: 0 kr.)

6 maj 2017: Lördagen den 6 maj berättade Monica Frumerie, då styrelseledamot i Danderyds arkivförening och ordförande för Föreningsarkiven i Stockholms län,vid Vattentornets Dag om hur rinnande vatten kom till Djursholm, när och hur Vattentornet byggdes - och sedan byggdes ännu högre för att få vattnet att räcka till alla nya Djursholmsbor.
Varför måste vattentornet byggas till? Det överraskande svaret: Det har att göra med att vattenbassängen i Vattentornet i Ekeby ligger högre än vad bassängen i Vattentornet i Djursholm gjorde. Därför måste Vattentornet 1907/08 höjas så att det skulle bli vatten i ledningarna även framöver i Djursholm - som annars kunde ha torrlagts ...
Men hur fick de som bodde i Vattentornet vatten?
På det finns det också ett överraskande svar: Monica Frumerie berättade för alla intresserade. Frågan är: Behövde de boende i vattentornet hinkar eller handdukar? Elleer ingetdera?

Därpå berättade Gunnela Mogensen, styrelseledamot och sekreterare i Sällskapet Amorina, om Djursholmsarkitekten Rudolf Enblomsom ritat många Djursholmsvillor och som var den som ritade tornets övre del. Vattentornet i Djursholm är sedan dess den mest kända profilen i trakten, ännu mer än 100 år senare.

Deltagarna fick även möjlighet att gå in i Vattentornet. Carl-Erik Eriksson, styrelseledamot och senare vice ordförande i hembygdsföreningen Djursholms Forntid och Framtid, guidade i den del som tillhör Djursholms hembygdsförening och ordföranden i  Danderyds arkivförening Ulla Löwenhielm visade vad Danderyds föreningsarkiv innehåller.