Planerat möte:
Söndagen den 12 september 2021 kl 13.00 - samma program som nedan (inställt 22 maj 2021)

Inställt möte på grund av pandemin:

Asikten var att 22 maj 2021 berätta historien om Djursholms Vattentorn

Danderyds Föreningsarkiv avsåg att anordnaVattentornets Dag den 22 maj 2021 i  samarbete med Djursholms Forntid och Framtid och Svenska Turistföreningens Norrortsavdelning - se här adressen till föreningens hemsida.
Tid: Klockan 13-16
Program:
14.00 Monica Frumerie skulle
berätta om hur vattnet kom till Djursholm
14.20 Gunnela Mogensen skulle berätta om arkitekten Rudolf Enblom som byggde på vattentornet till nuvarande höjd
14.40 Gunnar Andrén skulle berättar om dagen då fullmäktige skulle besluta att riva vattentornet enligt kommunledningens förslag - och hur det blev tvärtom!

Tidigare visningar

18 maj 2019: Lördagen den 18 maj kl 13-16 anordnade Danderyds Föreningsarkiv i fint väder åter Vattentornets Dag i samarbete med Djursholms Forntid och Framtid och Svenska Turistföreningens Norrortsavdelning - se här adressen till föreningens hemsida.
Programmet:
Klockan 14.00: Så kom vattnet till Djursholm. Monica Frumerie berättade historien  om hur Djursholms vattentorn kom till - och hur vattnet försvann.
Klockan 14.20  Så blev vattentornet högre. Gunnela Mogensen berättade om arkitekten Rudolf Enblom som byggde på vattentornet till nuvarande höjd
Därtill: Danderyds föreningsarkiv visade sina samlingar liksom Djursholms Forntid och Framtid. Avgift: 0 kr.)

6 maj 2017: Lördagen den 6 maj berättade Monica Frumerie, då styrelseledamot i Danderyds arkivförening och ordförande för Föreningsarkiven i Stockholms län,vid Vattentornets Dag om hur rinnande vatten kom till Djursholm, när och hur Vattentornet byggdes - och sedan byggdes ännu högre för att få vattnet att räcka till alla nya Djursholmsbor.
Varför måste vattentornet byggas till? Det överraskande svaret: Det har att göra med att vattenbassängen i Vattentornet i Ekeby ligger högre än vad bassängen i Vattentornet i Djursholm gjorde. Därför måste Vattentornet 1907/08 höjas så att det skulle bli vatten i ledningarna även framöver i Djursholm - som annars kunde ha torrlagts ...
Men hur fick de som bodde i Vattentornet vatten?
På det finns det också ett överraskande svar: Monica Frumerie berättade för alla intresserade. Frågan är: Behövde de boende i vattentornet hinkar eller handdukar? Elleer ingetdera?

Därpå berättade Gunnela Mogensen, styrelseledamot och sekreterare i Sällskapet Amorina, om Djursholmsarkitekten Rudolf Enblomsom ritat många Djursholmsvillor och som var den som ritade tornets övre del. Vattentornet i Djursholm är sedan dess den mest kända profilen i trakten, ännu mer än 100 år senare.

Deltagarna fick även möjlighet att gå in i Vattentornet. Carl-Erik Eriksson, styrelseledamot och senare vice ordförande i hembygdsföreningen Djursholms Forntid och Framtid, guidade i den del som tillhör Djursholms hembygdsförening och ordföranden i  Danderyds arkivförening Ulla Löwenhielm visade vad Danderyds föreningsarkiv innehåller.