Aktuella kurser

Aktuell kurs:  7  mars kl 17-20  Stockholms stadsarkiv - Välkomna!

Fortsättningskurs i arkivkunskap. Välkommen! Lokal: Stockholms stadsarkiv, lätt att hitta och komma!

Pirjo Andersson, styrelseledamot i Arkivföreningen i Danderyd, var nyligen på en av FSL:s kvällskurser :
"Jag deltog igår i min första FSL-kurs ”Ordna ditt föreningsarkiv” (tidigare ”Grundkurs i arkivkunskap”) och fick mycket bra information och inspiration.
Jag gav ”väl godkänt” som min kursutvärdering. Jag ska nog gå åtminstone två andra kurser under våren
."Gunnar Andrén, tidigare ordförande i Sällskapet Amorina i Stocksund, har tidigare sagt:
"Får jag rekommendera dessa kurser som alla äger rum i Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6, Stockholm (nära T-centralen fast på Kungsholmssidan, buss 3 om man kommer från näraliggande Kungsholms kyrka, Stadsarkivet ligger högt och syns, är dessutom vackert). Arkitekt var Stocksundsbon Gunnar Asplund - läs mer här.
Det handlar om en kväll, man får nya kunskaper - och man behöver inte vara kunnig när man kommer men var beredd på att kunna mer när man går hem. Allra viktigast är dock en helt annan sak: Man mötet nya vänner, intressanta människor.  Jag vågar alltså redan nu rekommendera dessa framtida träffar! Anmäl Dig på www.fslarkiv.se. Du kommer inte att ångra Dig!"
/ Gunnar Andrén, tidigare deltagare