Arkivens dag

Välkommen till Arkivens dag
14 november 2020!

Årets tema  - Svart på vitt

I arkiven finns det nedtecknat; berättelser från de som var där, som såg vad som hände, som deltog i skeendet eller fattade besluten. Arkiven är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vill man veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man ska gå. Där finns den levande historien – i original! Arkiven är garant för att man ska kunna få med så många nyanser som möjligt på historiska, eller nutida, skeenden. Där man själv kan väga olika källor mot varandra och bedöma sanningshalten i dem – källkritik och arkiv hör ihop!

Fotografier berättar också om sin samtid. Det finns en fantastisk bildskatt från 1860-talet och framåt med bilder på både våra omgivningar och de som befolkade dem. De första, av nödvändighet, ganska uppsträckta och statiska fotografierna berodde på att man var tvungen att sitta alldeles stilla en längre tid för att plåten skulle hinna reagera på ljuset. Man kanske var klädd i fotoateljéns kläder, sydda för att passa alla storlekar. Idag tar vi istället ögonblicksbilder i mobilen med en selfiestick.

Om en bild säger mer än tusen ord – vad säger då kombinationen av text och bild? Besök arkiven den 14 november och delta i historien. Glöm inte att fota!

Årets arrangemang hittar du på https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/

 

AD-vykort

För er som vill medverka är det möjligt att anmäla sig från början av september på https://www.arkivensdag.nu/nytt-arrangemang/. Föreningsarkiven i Stockholms Län är regional samordnare och det är hit du vänder dig med frågor och beställningar. Om du behöver hjälp med att bolla idéer, ordna en utställning eller hitta någon att samarbeta med får du gärna kontakta: Johan Silverfred på Vaxholms stadsarkiv,
tel: 08-541 709 03, e-post: johan.silverfred@vaxholm.se

För övriga frågor och beställning av material, kontakta:
Malena Hofverberg på FSL:s kansli, tel. 08-508 283 42, e-post: fsl@fslarkiv.se

Vad är Arkivens dag?
I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA),  Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet.