Arkivens dag

Välkommen till Arkivens dag
9 november 2019!

Årets tema  - Gömt eller glömt?

Ordet skattgömma passar bra som beskrivning av arkiven där vårt gemensamma minne finns bevarat. I år firas Arkivens dag i hela Norden under det gemensamma temat Gömt eller glömt? Besök arkiven och hitta din egen historia.

Temat kan tolkas på många sätt. Företeelser och händelser som fallit ur vårt minne, dokument som sparas till våra efterlevande för att de ska kunna spåra historien eller levnadsöden som berör när de berättas är bara några anledningar att besöka arkiven.

Temat kan också handla om det som medvetet gömts undan eller förstörts. Vilka spår finns i arkiven av att man medvetet undanhållit information? Hur vanligt är det att arkivarier märker att information saknas?

I arkiven finns ögonvittnesskildringarna från historien och här finns spåren som visar hur vår samtid utvecklats. Följ med på vår historiska skattjakt den 9 november.

1998 öppnade många arkiv sina dörrar inom det gemensamma namnet Arkivens dag för första gången. Sedan dess har Arkivens dag spritt sig, först till Norden så att hela Norden firar Arkivens dag den andra lördagen i november. Sedan har resten av världen följt efter med International Archives day även om man valt att fira ett annat datum.

Årets arrangemang hittar du på https://www.arkivensdag.nu/arrangemang/

 

AD-vykort

För er som vill medverka är det möjligt att anmäla sig fram till 18 oktober på https://www.arkivensdag.nu/nytt-arrangemang/ Föreningsarkiven i Stockholms Län är regional samordnare och det är hit du vänder dig med frågor och beställningar. Om du behöver hjälp med att bolla idéer, ordna en utställning eller hitta någon att samarbeta med får du gärna kontakta: Johan Silverfred på Vaxholms stadsarkiv,  tel: 08-541 709 03,
e-post: johan.silverfred@vaxholm.se

För övriga frågor och beställning av material, kontakta:
Malena Hofverberg på FSL:s kansli, tel. 08-508 283 42, e-post: info@foreningsarkiven.se

 

Vad är Arkivens dag?
I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA),  Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet.