Arkivens dag

Välkommen till Arkivens dag
13 november 2021!

Årets tema: Röster i arkiven

Den 12 september 1921 skedde det första valet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Fram till dess hade kvinnor men också många män varit utestängda från att rösta. En stor seger för demokratin som är värd att fira. Men demokrati är inget som är självklart – det fanns fortfarande villkor för att man skulle få rösta. Först 1989 var alla som hade rösträttsåldern inne berättigade att rösta. Och vi måste hela tiden värna demokratin och påminna oss att den kan försvinna eller inskränkas. Om den långa kampen för rösträtt, om de som banade väg, om stora och små beslut och om arkiven som ett sätt att få insyn i den demokratiska processen handlar årets Arkivens dag.

Temat Röster i arkiven kan också ha flera andra betydelser. Det handlar också om berättelserna, de som var där när något hände, de som deltog eller stod bredvid, de som levt ett långt liv eller de som försvann för fort. Deras röster finns i arkiven och vill gärna bli hörda. Berättelserna finns där om vi bara lyssnar.

 

AD-vykort

För er som vill medverka är det möjligt att anmäla sig från början av september på https://www.arkivensdag.nu/nytt-arrangemang/. Föreningsarkiven i Stockholms Län är regional samordnare och det är hit du vänder dig med frågor och beställningar av marknadsföringsmaterial. Om du behöver hjälp med att bolla idéer, ordna en utställning eller hitta någon att samarbeta med får du gärna kontakta oss.

Kontaktperson för Stockholms län:
Malena Hofverberg, FSL:s kansli, tel. 08-508 283 42, mobil 076-122 83 42, e-post: fsl@fslarkiv.se

Vad är Arkivens dag?
I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA),  Riksarkivet och Svenska Arkivförbundet.