Om Danderyds Vattentorn

Djursholms vattentorns renovering 2020

27 mars 2020: Djursholms Vattentorn började renoveras

Med start 27 mars 2020 genomgick Djursholms vattentorn  en omfattande renovering under 2020.
Styrelsen för Danderyds Arkivförening hade under lång tid, flera månader, förberett renoveringen, inte minst genom att dokumentera allt material som samlats från föreningen i Danderyd under mer än 100 år och som måste flyttas under byggnadsarbetet.

24 maj 2020 Ordföranderapport om Djursholms Vattentorns renovering

Ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie rapporterade att ombyggnads- och reparationsarbetet i Djursholms vattentorn fortskrider.
Men som inträffar i alla äldre byggnader – vattentorn från 1890 inte undantagna – påträffas under reparationsarbetet nya omständigheter som gör att de tidigare utsökta planerna måste revideras.
Det är vad som inträffade i Djursholms vattentorn. Särskilt golvet i dt gamla vattentornet visade sig ha inte bara ett utan två och efter det hela tre lager. Nytänkande måste efter den upptäckten till för att allt skulle bli förenligt med de arkivkrav som finns på denna speciella plats – där vatten ju saknas.
Det gör, rapporterade Monica Frumerie den 24 maj 2020, att tidpunkten för återinflyttningen av Danderyds Arkivförenings hundratals kapslar med oersättligt material om föreningars historia i Danderyd, och som nu förvaras i en container norr om Vattentornet, var – försiktigt uttryckt – oviss.
– Men det viktiga är ju  att Djursholms vattentorn blir en utmärkt plats för framtiden för Danderyds Arkivförening och den lokala föreningen Djursholms Forntid och Framtid som håller till i andra delen av vattentornet.

22 november 2020: Klart för slutbesiktning

Arkivföreningens ordförande Monica Frumerie meddelade den 22 november 2020 att slutbesiktning skulle äga fredagen den 28 november vilket också skedde.
Danderyds Arkivförening företräddes vid slutbesiktningen av styrelseledamoten Jan Löfgren.
Efter den 28 november 2020 vidtog en omfattande återflyttning till Vattentornet av allt det arkivmaterial som varit magasinerat sedan våren 2020 i containrar norr om Vattentornet.
När detta stora arbete slutförts – om det någonsin blir klart, få ting är så ständigt levande som ett bra arkiv – kommer styrelsen för Danderyds Arkivförening att informera föreningar och andra intresserade om resultatet av renoveringen.

Vattentornets historia

7 december 1970 och 7 december 2020;
När Fullmäktige i Djursholm (nästan) beslutade att riva Djursholms vattentorn!

Vid stadsfullmäktiges sammanträde i Djursholm/Stocksund den 7 december 1970 – för på dagen femtio år sedan då styrelsen för Danderyds Arkivförening i blåst och regna sammanträdde utanför Vattentornet (se under Styrelsens möten –  hade dåvarande majoriteten i drätselkammaren (den tidens kommunstyrelse) – alla utom en, Stig Sandberg (m)  – föreslagit att Djursholms Vattentorn från 1890 skulle rivas.
Men det blev dessbättre tvärtom.
Efter votering beslutade fullmäktiges majoritet att Vattentornet tvärtom skulle bevaras och rustas upp.
På Arkivens dag 2019 berättade förre riksdagsmannen Gunnar Andrén mer om detta dramatiska skede och beslut, Läs!