Fullmäktige i Danderyd 1970-2018 (mandat)
                (m)   (c)    (lib)     (kd)      (s)      (v)      (mp)    (nyd)     (sd)       (övr)    Totalt
2018      14      11       7        5         3        0         2           -           3            0          45
2014      19        8       8        3         3        0         3           -           1            0          45
2010      19      10       8        3         3        0         2           -           0            0          45
2006      23        7       6       4          4        1         1           -           0            0          45
2002      20        6       9       4          5        0         1           -           -             0          45
1998      24        7       5       3          4        1         1           -           -             0          45
1994      21      10       6       1          6        0         1           0           -            0          45
1991      19        8       7       2          6        0         1           2           -            0          45
1988      21        5       9       0          7        1         2           -           -             0         45
1985      22        5       9       0          7        1         1           -           -             0         45
1982      24        7       3       0          8        1         1           -           -             1         45
1979      21        6       6       0          8        2         -           -           -             2         45
1976      21        5       6       0          8        2         -           -           -             3         45
1973      22        7       5       0          9        2         -           -           -             0         45
1970      19        4     10       0        11        1         -           -          -              -          45

Från 2022 får kommunfullmäktige i Danderyd enligt lag nytt antal minsta mandat, 51.