FSL:s kultur- och forskningsstipendium

Föreningsarkiven i Stockholms län utlyser ett stipendium om högst 10 000 kr som ett led i sitt arbete med att främja vård, synlighet och användning av enskilda arkiv med anknytning till länet. Det är i första hand tänkt som ett stöd till planerade kultur- eller forskningsprojekt främst med inriktning mot föreningarnas verksamhet och roll. I undantagsfall kan uppmärksammas insatser som pågår eller skett under närmast föregående år.

Stipendiet kan utgå som en helhet eller uppdelas i två och är avsett att vara årligen återkommande. Det kan sökas av medlemsförening, enskild medlem i sådan eller annan person som verkar i linje med FSL:s syften.

Ansökan ska inges till styrelsen senast den 1 februari 2017. I underlaget ska syfte och uppläggning närmare beskrivas samt, i förekommande fall, framgå hur ett eventuellt stipendium ingår i en samlad finansiering. Beslut om tilldelning tillkännages vid årsmötet.

Obs! Ansökningsperioden för 2017 har gått ut.

Ny tid för nästa års ansökningar kommer att meddelas senare.

Vid frågor så går det bra att höra av sig till kansliet.

 

Ansökan skickas till:

Föreningsarkiven i Stockholms län

c/o Stockholms stadsarkiv

Box 22063

104 22 Stockholm

 

Instiftat Stockholm oktober 2015

Styrelsen för Föreningsarkiven i Stockholms län /FSL

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tyck till om oss