Ordna & Vårda

 

FSL:S MEDLEMSBLAD ORDNA & VÅRDA

FSL ger ut fyra gånger per år sitt medlemsblad Ordna & Vårda.

Saknar du vårt medlemsblad eller vill få det så hör av dig till kansliet så ordnar vi det!

Vill man publicera en artikel i Ordna & Vårda eller göra en medlemspresentation så är Ni välkomna att höra av er till oss!

thumbnail of Ordna&Vårda_nr3_2019

Ordna & Vårda 3 2019

Av fslkansli | 3 september, 2019

Länk till pdf: Ordna & Vårda nr 3.2019

Läs mer
thumbnail of Ordna&Vårda_nr1_2019_20190111_web

Ordna & Vårda nr 1.2019

Av fslkansli | 1 mars, 2019

Kallelse till FSL:s årsmöte 2019 NÄR: 27 mars 2019, kl 15.30 registrering. VAR: Stockholms stadsarkiv, sal ASPLUND HUR: anmälan sker till kansliet, på e-postadress info@foreningsarkiven.a.seOSA senast måndag den 11 mars Vänligen uppge namn, om du är ombud eller observatör och föreningstillhörighet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 februari 2019. Program – kommer att presenteras…

Läs mer
thumbnail of Ordna&Vårda_nr4_2018_20181113_web

Ordna & Vårda nr 4.2018

Av fslkansli | 1 mars, 2019

Allmän och lika rösträtt 100 år Den allmänna rösträtten är idag en självklarhet för både män och kvinnor i demokratiska länder. Men för 100 år sedan, vid det förra sekelskiftet var det knappast så. I Sverige hade den politiska diskussionen blivit alltmer intensiv. En begränsad rösträtt för män införs redan med det nya systemet 1866. Men…

Läs mer
thumbnail of Ordna&Vårda_nr3

Ordna & Vårda nr 3.2018

Av fslkansli | 1 mars, 2019

Samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund Det har nu gått ungefär ett år sedan FSL inledde ett samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund. Samarbetet avsåg att förmedla arkivkunskap till de ca 120 hembygdsföreningarna som finns i Stockholms län. Det program som nu föreligger för året 2018 får sin start i september med en eftermiddag på Stockholms stadsarkiv…

Läs mer
thumbnail of Ordna&Vårda_nr2_20180417

Ordna & Vårda nr 2.2018

Av fslkansli | 28 februari, 2019

FSL:s årsmöte 22 mars FSL:s årsmöte 2018 hölls i år i den fina anläggningen Elfvinggården i Äppelviken. Kerstin Cunelius inledde mötet med en historisk bakgrund av anläggningen. Solveig Nilsson valdes till årsmötesordförande. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen såväl som den ekonomiska berättelsen och ett mindre underskott överfördes till innevarande år. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihetför 2017. Vidare…

Läs mer

Ordna & Vårda nr 1.2018

Av fslkansli | 16 januari, 2018

Stipendiater 2017 ”Elfvinggården i Bromma är Nordens äldsta i bruk varande kollektivhus för kvinnor. Det ägs och drivs av Systrarna Elfvings Stiftelse. Vi i arkivgruppen är glada och tacksamma för FSL:s kulturstipendium. Det har inspirerat oss att med stor iver börja ordna Elfvinggårdens 75-åriga kvinnohistoriska arkiv, som nu går mycket lättare när vi har hjälp…

Läs mer

Arkiv

2021 (3)

2020 (2)

2019 (6)

2018 (1)

2017 (4)

2016 (4)

2015 (4)

2014 (4)

2013 (4)

2012 (4)

2011 (4)

2010 (4)

2009 (4)

2008 (4)

2007 (4)

2006 (2)

2005 (4)

2004 (3)

2003 (3)

2002 (3)

2001 (4)

2000 (1)