Monica Frumerie

Ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie har av Danderyds Kultur- och Fritidsnämnd utsetts till en av två mottagare av 2021 års Hedersplakett för kulturgärning i kommunen.
Hedersutmärkelsen har utdelats i Danderyd sedan 1964 med undantag av 1991-95.

Den andra mottagaren av Hedersplaketten 2021 var Franciska Sieurin-Lönnqvist, verksam i Danderyds hembygdsförening.

Bland de tidigare mottagarna med tidigare särskilt stor betydelse för arkivverksamhet i Danderyd märks Sven Elf (Djursholms Forntid och Framtid), Karin Löfdahl (initiativtagare till Danderyds Arkivförening, Jan-Olof Carlsson, (mångårig ordförande i Enebybergs Gårds Förening), Kurt Jonsson  (Stocksund, redaktör och krönikör under många år), Maja Lundblad, Gustaf Sandberg och Erik F G Holmberg (verksamma redan på 1930-, -40, -50, -60. -70.-80- och 1990-talen, särskilt om Stocksunds historia.
I övrigt: Läs gärna listan över mottagare av utmärkelser för Kulturgärningar. En imponerande samling, 2002 utan värdering/GA

Mottagare av Danderyds kommuns Hedersplakett för kulturgärning 1995-2022
2022 Gunnar Andrén och Danderyds Naturskyddsförening
2021 Monica Frumerie och Franciska Sieurin-Lönnqvist
2020 Karin Nordvaller och Gösta Malmenberg
2019 Johan Stengård
2018 Ana Gaines
2017 Jan Olof Carlsson
2016 Gandviksstjärnorna
2015 Danderyds Arkivförening, ordförande Ulla Löwenhielm
2014 Jan O Berg, Enebybergsbibliotekets Vänner
2013 Nätverket Danderyds konsthall
2012 Goody Hein, Anna Hild, Susanne Martinelle
2011 Meta Velander, Ingvar Kjellson
2010 Karin Löfdahl, Inger Ström-Billing
2009 Kerstin Kjellberg-Jacobsson, Hans Fletcher
2008 Berit och Einar Nordahl (Båtsmanstorpet)
2007 Maya Falck
2006 Tor Svanfeldt och Helge Skoog
2005 Sven Elf
2004 Per Lannge
2003 Per Gunnar Mossberg
2002 Göte Eklund
2001 Josef Simon
2000 Ulla Assarsson-Eklöw
1999 Ingrid von Heijne
1998 Birgitta Nordenfelt
1997 Gunnar Strokirk
1996 Elisabeth Linder
1995 Peter Olving

Åren 1964-1990 delade dåvarande Kulturnämnden i Danderyd ut motsvarande Kulturpris;
1990 Sven Alfons och Ingvar Widenberg
1989 Ingemar von Heijne och Folke Löfström
1988 Karl Axel Pehrson
1987 Gunilla Bergström och Yvonne af Ugglas
1986 Birgitta Levin och Loa Falkman
1985 Robert von Bahr och Gösta Gustaf-Jansson
1984 Björn Berg och Bror Folcker
1983 Staffan Scheja
1982 Henning von Arbin och Sylvia Lindström
1981 Cecilia Frisendahl och Kurt Jonson
1980 Maj Starck och Robert Högfeldt
1979 Kerstin Frykstrand och Gustav Sandberg
1978 Meta Velander och Ingvar Kjellson
1977 Maja Lundblad, May Bökman-Edeby och Gunnar Edeby
1976 Sven Jerstedt och Ulf Björlin
1975 Gösta Attorps och Sture Lindgren
1974 Daniel Heilborn och Käbi Laretei
1973 John Landquist
1972 Max von Sydow
1971 Gunnar Holmqvist
1970 Sten Insulander, Jan Otto Alrutz och Carl Gustaf Strandman
1969 Axel Wallenberg och Sigge Fürst
1968 Knut Hagberg och Erik F G Holmberg
1967 Rut Ericsson
1966 Gunilla af Malmborg och Olle Norbeck
1965 Agnes och Gösta Eberstein
1964 K E Renqvist