9 mars 2020: Djursholms kvinnliga kommunalförening under 50 år

Anita Andersson den 8 mars 2020:
Djursholms kvinnliga kommunalförening

Den äldsta av de fyra föreningar som presenteras i dag är Djursholms kvinnliga kommunalförening, från 1913:
I Danderyds föreningsarkiv finns finns tre volymer (kapslar) om Djursholms kvinnliga kommunalförening historia, från 1913 till 1963, femtio år.

Det var en tid med  kvinnlig rösträtt var på frammarsch men konstiga rösträttsregler.
Det finns ett upprop till Djursholms röstberättigade kvinnor

Djursholms kvinnliga kommunalförening var en partipolitiskt obunden förening som ville samla kvinnor till gemensamt arbete för samhällets intressen och inte överlåta detta på männen då det i lika hög grad angick de kvinnliga invånarna.
Det vare en förening för kvinnornas förstående av och intresse för kommunala och sociala angelägenheter

Initiativtagare var fru Elisabeth Ekman.
första ordföranden fröken Gerda von Friesen
1918 blev dr Märta Fahlborg ordförande med Gerda som vice orförande
1928 blev frk Inga Thomée ordförande
1932 blev Agnes Eberstein ordförande som hon var fram till 1962 – Agnes Eberstein avled 1969

Agnes Eberstein

1914 anordnades en hyllningsfest för de nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige i Djursholm

1920 ordnades en samhällskurs för kvinnor med anledning av den kvinnliga rösträttens utsträckning

Källor: Djursholms tidning, juni 1914, Kvinnornas politiska studiekurs i Djursholm, flera hundra kvinnor från hela landet, fredag-söndag,, anordnad av föreningen Kvinnorna och landet

Man talade skolfrågor, förskola, andelstvättstuga, ungdomsarbetslöshet, valutakrisen, behovet av hyggliga bostäder till mindre bemedlade
Marika Stiernstedt talar om sin nya bok, Alice Tegnér spelar
Man samlade in böcker till Mörby lasarett och Djursholms sjukstuga, man gav bidrag på 1940-50-talen till  barnhem i Tyskland

Vid ett möte 1947 beslöt föreningen att avge en skrivelse till styrelsen för Djursholms yrkesskolor med ”begäran att undersöka möjligheterna att vid stadens yrkesskola en avdelning för utbildning i husligt arbete inrättades” för att råda bot på bristen på hemhjälp”,

1951 var det ett intressant initiativ – då inbjöd fyra djursholmsföreningar till ett gemensamt möte för att diskutera åldringsvården – Röda Korset, Kvinnliga Kommunalföreningen, Kyrkliga arbetskretsen och socialdemokratiska kvinnoklubben. Det var tre huvudföredrag
Vården av våra åldringar – ett aktuellt problem dr Gunnar Berg
Hemvård istället för anstaltsvård erfarenheter från Upsala, Elisabet Waldenström,
Något om hemsamariter Anna Britta Heckscher.

1956 i november finns en lång artikel i Djursholms tidning med rubriken Kvinnoförening i Djursholms idéspruta för reformer.
Nu ställer man ansvariga i staden mot väggen. Det gäller i första hand skolfrågor men också byggplaner.
Artikeln slutar ”Nästa år kommer föreningen att anordna ett liknande möte. Och då vill man veta hur det gått …”

Den som var ordförande längsta tiden var Agnes Eberstein, född Montelius, en släkt känd för filantropi och känsla för social omsorg.
Agnes Eberstein var engagerad på många håll i samhället förutom i kommunalföreningen – Djursholms kapell och Tomta barnhem är några exempel

Källa:
NAD – 14,5 hyllmeter Ebersteinska släktarkivet i Riksarkivet i Marieberg, varav 28 volymer är Agnes Ebersteins samling (årsmöte i Danderyds lottakår 1966)

Om Tomta barnhem

Bland personer som varit ledande i barnhemmets/stiftelsens tillkomst, verksamhet och styrelse nämns
Agnes Lagerstedt
Sophie Forssner (f. Moll)
Laura Fittinghoff (f. Runsten),
fru Anna Palme
Elsa Lagercrantz (f. Palme)
Gerda Tempelman
Agnes Eberstein
dr Märta Fahlborg
Elsa Beskow

 

8 mars 2020
Anita Andersson
förutvarande ordförande i Danderyds Arkivförening