18 november 2021: Kurs i arkivering

18 november 2021
Arkivkurs i Danderyd

Danderyds Arkivförening anordnade en avgiftsfri kurs i Danderyds Hembygdsförenings trevliga lokal.
Ett 15-tal deltagare kom från ett tiotal föreningar för att lära om hur man skapar ett arkiv för sin förening: vad man skall spara, sådant som blir historia i framtiden.
Kursledare var Martin Ståhl, kommunarkivarie i Huddinge.