Arkivbesök 16 december
Styrelsen
och revisorerna för Danderyds Arkivförening gjorde den 16 december 2021 studiebesök i Stockholms stadsarkiv, ett givande möte där Stadsarkivets Peter Salomonsson visade
dels särskilt intressanta dokument (t.ex. Lenin i Stockholm och August Strindbergs testamente)
dels berättade hur arkivet sektionerats för att vara tillgängligt utan att det blir oreda i samlingarna..
- Syftet var att förvärva ytterligare kunskaper vad och hur man bör arkivera professionellt, säger ordföranden i Danderyds Arkivförening Monica Frumerie, initiativtagare till studiebesöket. /GA