Hur blir man medlem?

Hur blir man medlem? Vem är medlem?

Danderyds Arkivförening vänder sig främst till föreningar i Danderyd.
Men vi välkomnar också enskilda medlemmar.
Medlemsavgiften är  överkomlig, 100 kr/år för förening.
Denna avgift gäller även 2021
Avgiften är densamma – 100 kr/år – för enskilda medlemmar.
Föreningens plusgiro är 170 28 15-0.
Föreningens kassör är Lars Frumerie.
Föreningens revisor är Göran Bjugård med Franz Fischer som ersättare,