Äger 2021 rum lördagen den 13 november.
Temat 2021 är 2021: Röster i arkiven
Tidigare år:
2020: Svart på vitt
2019: Gömt eller glömt? (nordiskt tema)
2018: Fest och glädje
2017: Synd och skam
2016: Välkommen hem!