Temata för Arkivens dag genom åren i Danderyd

13 november 2021: Röster i arkiven

14 november 2020: Tyvärr, pandemin omöjliggjorde arrangemanget

Avsikten var att arrangera en utställning på årets tema Svart och vitt i Mörby centrum, särskilt om vår kommuns fyra centra, Djursholms centrum, Enebybergs centrum, Mörby centrum (nu under tänkt namnbyte till Danderyds centrum) och Stocksunds centrum.
Men alla restriktioner som tillkommit för att möta Covid-19-smittan, och hindra människor från att träffas, omintetgjorde de goda ambitionerna.
En beklaglig sak som inträffat är ju att såväl Träffpunkt Enebyberg som Idala Seniorträff har fått stänga enligt föreskrifter från kommunstyrelsen som tolkat Folkhälsomyndigheten restriktiv - med följden att de vanliga dagbesökarna träffas utanför de kommunala lokalerna eller "trängs" på andra platser.

Men hur såg det ut förr?

Här ovan en bild som vi hade tänkt visa på Arkivens Dag 2014 från Mörby centrum.
Året är 1961, bara fnuttiga knappt sextio år sedan - och det skulle bara dröja ungefär 18 år innan Mörby centrum och Danderyds sjukhus fick tunnelbana.
Tänk vad tiden går!

9 november 2019: Succé för Arkivens Dag - med nytt föreningsbidrag

Arkivens Dag arrangerades av Danderyds arkivförening i Idala Seniorträff. Ungefär 40 personer hade kommit.
Först berättade föreningens nyvalda ordförande Monica Frumerie om föreningens verksamhet, om tillkomst och historia och vikten för framtiden att dokumentera vad som varit,
Därpå berättade förre riksdagsledamoten Gunnar Andrén, tidigare ordförande i Stocksunds hembygdsförening Sällskapet Amorina och under flera år ledamot i styrelsen för Danderyds arkivförening, om det dramatiska stadsfullmäktigemötet i Djursholm den 7 december 1970, då en stor majoritet i dåvarande drätselkammaren (numera: kommunstyrelsen) i staden (Djursholm och Stocksund bildade gemensam kommun under namnet Djursholm-Stocksund under åren 1967-1970 före den stora kommunreformen 1 januari 1971) föreslagit att Djursholms Vattentorn - "ett tillhåll" - skulle rivas.

Stig Sandberg, bild från 1980: Han tutade så det hördes

Men så blev det inte. Efter en dramatisk vändning, ledde av fullmäktigeledamoten Stig Sandberg (m), beslutade fullmäktiges majoritet att avslå drätselkammarens förslag. Vattentornet fick stå kvar. Sandberg hade som ensam ledamot i drätselkammaren motsatt sig det förslag som dennas majoritet ledd av ordföranden och kommunens starke man Henning von Arbin (m) lagt fram och som innebar att stadsfullmäktige skulle besluta att riva det vattentorn som byggts av Djursholms AB 1890 för att förse den nya villastadens invånare med rinnande vatten.

En av de ledamöter som beslutade att rädda Vattentornet från rivning 1970 val redaktör Ernst Klein, född och bosatt Stocksund, senare politisk redaktör på Expressen, tidningens utrikeskorrespondent och chefredaktör för Corren (Östgöta-Correspondenten) i Linköping, under några år också ordförande i Svensk Presshistorisk förening.

Ernst Klein var med vid mötet i Idalagården om Vattentornet i Djursholm nästan på dagen 49 år senare och mindes hur atmosfären varit i fullmäktige:

- Vi tilläts tänka själva. Därför står vattentornet i Djursholm kvar. Jag är glad över att jag röstade som jag gjorde den gången.
Nu - 49 år senare - fick Ernst en applåd av de närvarande. Tack!

Vid Arkivens Dag fick föreningens ordförande också ta emot handlingar ur Inger Inger Stavres hand som var berättelsen om föreningen i Danderyd mot kärnkraft, handlingar som nu fogas till föreningsarkivets handlingar över föreningar som verkat i Danderyds kommun men som numera inte längre existerar.

Arkivens dag 2019

Arkivens dag 2019 ägde rum den 9 november. I Danderyd hade föreningen anordnat detta arrangemang:

 

Lördagen den 9 november: Arkivens Dag: Gömt och Glömt.
Förre riksdagsmannen och tidigare ordföranden i Sällskapet Amorina Gunnar Andrén berättade den både gömda, glömda men dramatiska historien om när Stadsfullmäktige i Djursholm tänkte besluta att riva Djursholms vattentorn enligt dåvarande Drätselkammarens (numera Kommunstyrelsens) förslag - och vem som räddade det.
Vi har hela historien om vad som hände - och Vattentornet står efter 50 år kvar trots rivningshotet!
Värd med inledande orientering om Arkivföreningens verksamhet var den 9 november Monica Frumerie, ordförande Danderyds Arkivförening.
Föredragshållare Gunnar Andrén, f.d. ordförande i Sällskapet Amorina och numera ledamot i Sällskapets arkivkommitté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 november 2018: Många kom på Arkivens dag

  

Från Djursholms Vattentorn den 10 november. Besökarna fick se material från olika föreningar i Danderyd. På den högra bilden berättar (längst till höger) ordföranden i Danderyds Arkivförening Anita Andersson och hennes företrädare Ulla Löwenhielm om alla föreningar som har material om sin historia i Djursholms Vattentorn.

Danderyds föreningsarkiv hade öppet hus i Djursholms Vattentorn lördagen den 10 november 2018.
Temat var Fest och Glädje. Ett 20-tal intresserade Danderydsbor fick se den aktuella utställningen och framför allt bekanta sig med Danderyds både aktuella och fantastiskt väl dokumenterade föreningsliv genom Föreningsarkivet.
Berättade om allt vad Föreningsarkivet innehåller gjorde föreningens ordförande Anita Andersson och hennes företrädare Ulla Löwenhielm  samt styrelseledamoten Jan Falk från Sällskapet Amorina.
Också Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening, som också hade extraöppet i sitt arkiv, beläget under biblioteket i Stocksunds centrum.
Nästa öppettid i Stocksund: Lördag 1 oktober kl 11-12.