22 maj 2022: Återinvigning av Djursholms Vattentorn

Glädjande meddelande:
Återinvigning av Djursholms Vattentorn
Söndagen 22 maj 2022 kl. 13.00
Välkomna! 

Samma program som ställdes in 2021 (både 22 maj och 12 september, av samma skäl, risk för smittospridning)  genomförs 22 maj 2022.
Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexkull  återinviger Djursholms Vattentorn.
Det  byggdes 1890, och genomgick en omfattande renovering 2020-2021
Program (preliminärt)
Monica Frumerie, ordförande i Danderyds Arkivförening
Boris von Uexkull, kommunfullmäktiges ordförande i Danderyd, inviger
Björn Hamilton, ordf. Djursholms Forntid och Framtid

Kl. 13.30
Monica Frumerie: Så kom vattnet till Danderyd
Gunnela Mogensen:  Min mormorsfar Tornarkitekten
Gunnar Andrén: ,När Vattentornet skulle rivas (!)