Glädjande meddelande:
Återinvigning av Djursholms Vattentorn
Söndagen 15 maj 2022 kl. 13.00
Välkomna! 

Samma program som ställdes in 2021 (både 22 maj och 12 september, av samma skäl, risk för smittospridning)  genomförs 15 maj 2022.
Kommunfullmäktiges ordförande Boris von Uexkull  återinviger Djursholms Vattentorn.
Det  byggdes 1890, och genomgick en omfattande renovering 2020-2021
Program (preliminärt)
Monica Frumerie, ordförande i Danderyds Arkivförening
Björn Hamilton, ordf. Djursholms Forntid och Framtid
Boris von Uexkull, kommunfullmäktiges ordförande i Danderyd, inviger

Kl. 13.30
Monica Frumerie: Så kom vattnet till Danderyd
Gunnela Mogensen:  Min mormorsfar Tornarkitekten
Gunnar Andrén: ,När Vattentornet skulle rivas (!)