Vårt studiebesök till Slottsarkivet har visat sig bli en succé!

Nu är vi inne på tredje omgången, än finns det platser kvar!

Nytt datum är tisdagen den 15 november kl 13.45

Samma arrangemang, vi får träffa Slottsarkivarie Mats Hemström som visar oss runt. Efter visningen bjuder FSL på fika på Stadsmissionens café i Grillska huset, Stortorget, Gamla Stan.

Anmäl dig till FSL:s kansli på info@foreningsarkiven.a.se

Den 17 mars hade FSL sitt årsmöte på Stockholms stadsarkiv.

Deltagarna fick en visning av Stadsarkivets renoverade publika lokaler av Peeter Mark samt en fin magasinsvisning av gamla föreningsarkiv av Maria Fagerlind.

För er som inte var där finns nu årsmötesprotokollet att läsa!

Datum: Måndagen den 9 maj kl 14.00 

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Max 2 deltagare / förening.

Anmälan görs till info@foreningsarkiven.a.se

 

Vårens studiebesök är nu spikat, det blir Dramaten vid Nybroplan, där vi kommer att få en föreläsning av Dramatens arkiv och bibliotekschef Dag Kronlund. FSL bjuder på fika.

SKRIVA FÖRENINGSHISTORIA

Datum: 21 april 2016, kl 17-20, plats Stockholm stadsarkiv

Anmälan görs till info@foreningsarkiven.a.se

Ordet föreningshistorik kan inrymma en hel del – den egna historien som organisation men också utvecklingen inom intresseområdet i tid och rum. Arkivet, eget och på andra håll, är en given utgångspunkt bland flera.

Men det är viktigt att tidigt bestämma sig för syfte, målgrupp, arbetssätt och medverkande. Och att komma igång i tillräckligt god tid med så klara förutsättningar som möjligt för finansiering och ambitionsnivå.

I själva genomförandet tillkommer målanpassade krav på källkritik, språkbehandling och teknisk utformning. Kursen vill ge utgångspunkter för historikarbete av olika slag liksom konkreta exempel på skrifter att värdera och diskutera. De medverkande förutsätts ta med sig planer och erfarenheter från hemmaplan.